Algemene Voorwaarden Yoga & Bodyfit

Deelname aan een van de lessen betekent dat je akkoord gaat met deze algemene
voorwaarden.

Deelname aan de les geschiedt volledig op eigen risico. Ben je onder medische behandeling, raadpleeg dan altijd voor deelname aan de lessen uw behandelende arts/specialist en informeer de docent. Ook bij blessures, operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts raadplegen en informeer de docent. Yoga & Bodyfit Irma Vermeij kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard dan ook of opgelopen letsel.

Je kunt minimaal 4 uur voor aanvang van de les deze kosteloos annuleren, anders wordt deze les in rekening gebracht.
Doorgang van de les kan alleen plaatsvinden bij voldoende belangstelling. Mocht de les niet doorgaan, dan vindt de volledige restitutie van de betreffende les plaats. Dit geldt ook bij onverhoopte verhindering van de docent. Echter vindt er geen restitutie plaats wanneer
er op feestdagen geen les wordt gegeven.

Yoga & Bodyfit Irma Vermeij behoud zich het recht voor om het lesrooster ten alle tijden aan te passen. Tevens tijdens feestdagen en in de zomerperiode.

Yoga & Bodyfit Irma Vermeij behoud zich het recht voor om tarieven en abonnementsvormen ten alle tijden aan te passen.

Bij een abonnementsperiode ben je minimaal 3 maanden lid, deze wordt stilzwijgend verlengd. Daarna geldt er een maandelijkse opzegtermijn.
Betaling kan uitsluitend via een betaalverzoek of gepast contant. Te voldoen voor de eerste les waarvoor men zich heeft opgegeven of na verlenging van rittenkaart of abonnement voor de eerst volgende les. De lessen zijn niet overdraagbaar.

Yoga & Bodyfit Irma Vermeij is niet aansprakelijk bij diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen, gelieve waardevolle spullen thuis te laten.

Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website of per email.

Alle actuele geldende tarieven en informatie is te vinden op de website: https://www.yogaenbodyfit.nl.

KVK: 51509237 BTW id: NL001990970B56